Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Podziękowania - Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych

16 05.2017

Zakończyliśmy ankietę „Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych”. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że zechcieliście Państwo wyrazić swoją opinię na temat usług świadczonych przez Bibliotekę PB oraz poświęciliście swój czas na jej wypełnienie.

Z satysfakcją informujemy, że w ankiecie wzięły udział 682 osoby. Na pytanie „Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych? (wg skali od 1 do 5)” uzyskaliśmy średnią arytmetyczną 4,6.

Dziękujemy za tak wysoką oceną i szczere odpowiedzi. Niezwykle cenne są Państwa uwagi na temat funkcjonowania naszej biblioteki.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.