Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Pokoje pracy

Biblioteka Politechniki Białostockiej udostępnia swoim użytkownikom:

 • 4 pokoje pracy zespołowej (5-os.)
 • 3 pokoje pracy zespołowej (10-os.)
 • 12 pokoi pracy indywidualnej

Pokoje znajdują się na poziomie 1 oraz 2 biblioteki. Wszystkie posiadają gniazdka elektryczne, umożliwiające podłączenie własnego sprzętu komputerowego. Pokoje pracy zespołowej wyposażone są w tablice suchościeralne.

Rezerwacja pokoi pracy

Zobacz schemat rozmieszczenie pokoi pracy na poziomie 1 i 2 (PDF, wersja niedostępna cyfrowo, 1.69MB).

Przejdź do schematu rozmieszczenia pokoi pracy

Za szklanymi drzwiami pokoje pracy indywidualnej. W każdym stoi stolik i krzesłoPokój pracy zespołowej z długim stołem oraz dziesięcioma krzesłamiPokój pracy zespołowej ze stolikami oraz pięcioma krzesłamiPokój pracy zespołowej. Na środku stoi stół a przy nim krzesła. Po prawej znajduje się tablica suchościeralna

Kontakt:
Czytelnia Książek
tel. 85 746 9324 - tzw. "Mała" Czytelnia
tel. 85 746 9325 - tzw. "Duża" Czytelnia
e-mail: bg.udostępnianie [at] pb.edu.pl

Dodatkowo biblioteka udostępnia w Czytelni Czasopism i Zbiorów Specjalnych (parter):

 • 1 pokój pracy zespołowej (4-os.)

Kontakt:
Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych
tel. 85 746 9322
e-mail: bg.czasopisma [at] pb.edu.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI PRACY ZESPOŁOWEJ I INDYWIDUALNEJ

 1. Z pokoi pracy indywidualnej i zespołowej mogą korzystać w pierwszej kolejności użytkownicy posiadający aktywną kartę biblioteczną, pozostali użytkownicy Biblioteki – za zgodą i na czas określony przez dyżurującego bibliotekarza.
 2. Rezerwacja pokoi dokonywana jest poprzez elektroniczny system rezerwacji, dostępny na stronie www Biblioteki, lub pracownika czytelni. Użytkownik może zarezerwować jedno pomieszczenie na ten sam termin.
 3. Czytelnik, który zrezygnuje z zarezerwowanego pokoju, jest zobowiązany do anulowania rezerwacji.
 4. W przypadku rezerwacji pokoju na określoną godzinę dopuszczalne spóźnienie wynosi 15 minut, po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Pokoje pracy indywidualnej lub zespołowej są dostępne w godzinach pracy czytelni.
 6. Korzystanie z pokoju jest możliwe po okazaniu bibliotekarzowi karty bibliotecznej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i pobraniu klucza.
 7. W pokojach pracy indywidualnej lub zespołowej można korzystać ze zbiorów bibliotecznych, z materiałów własnych oraz prywatnego sprzętu komputerowego.
 8. Materiały przechowywane w magazynie Biblioteki należy zamawiać u bibliotekarza. Mogą one pozostawać w pokoju przez cały czas korzystania z niego, pod warunkiem, że nie złoży na nie zamówienia inny użytkownik.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne oraz sprzęt znajdujący się w pokoju pracy.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zamykania pokoju przy każdorazowym jego opuszczeniu.
 11. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo wejść do pokoju pracy, także pod nieobecność użytkownika.
 12. Po zakończeniu pracy w pokoju użytkownik zobowiązany jest zwrócić wszystkie materiały biblioteczne, zostawić pomieszczenie w takim stanie, w jakim je przyjął oraz zwrócić klucz bibliotekarzowi.
 13. W przypadku zagubienia klucza użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego dorobienia.
 14. Zabrania się odstępowania pokoju pracy innym osobom.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste czytelnika pozostawione bez opieki.