Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Pokoje pracy

Biblioteka Politechniki Białostockiej udostępnia swoim użytkownikom:

 • 4 pokoje pracy zespołowej (5-os.)
 • 3 pokoje pracy zespołowej (10-os.)
 • 12 pokoi pracy indywidualnej

Pokoje znajdują się na poziomie 1 oraz 2 biblioteki. Wszystkie wyposażone są w gniazdka elektryczne, umożliwiające podłączenie własnego sprzętu komputerowego. Ponadto kilka pomieszczeń jest wyposażonych w tablice suchościeralne.

Rezerwacja pokoi pracy

Zobacz: rozmieszczenie pokoi

ZASADY KORZYSTANIA Z POKOI PRACY ZESPOŁOWEJ I INDYWIDUALNEJ

 1. Z pokoi pracy indywidualnej i zespołowej mogą korzystać w pierwszej kolejności użytkownicy posiadający aktywną kartę biblioteczną, pozostali użytkownicy Biblioteki – za zgodą i na czas określony przez dyżurującego bibliotekarza.
 2. Rezerwacja pokoi dokonywana jest wyłącznie online za pomocą elektronicznego systemu rezerwacji, dostępnego na stronie www Biblioteki. Użytkownik może zarezerwować jedno pomieszczenie na ten sam termin.
 3. Czytelnik, który zrezygnuje z zarezerwowanego online pokoju, jest zobowiązany do anulowania rezerwacji.
 4. W przypadku rezerwacji pokoju na określoną godzinę dopuszczalne spóźnienie wynosi 15 minut, po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Pokoje pracy indywidualnej i/lub zespołowej są dostępne w godzinach pracy Czytelni Książek.
 6. Korzystanie z pokoju jest możliwe po pozostawieniu karty bibliotecznej u bibliotekarza i pobraniu klucza.
 7. W pokojach pracy indywidualnej lub zespołowej można korzystać ze zbiorów bibliotecznych, z materiałów własnych oraz prywatnego sprzętu komputerowego.
 8. Materiały przechowywane w magazynie zamkniętym Biblioteki należy zamawiać u bibliotekarza w Czytelni Książek. Mogą one pozostawać w pokoju przez cały czas korzystania z niego, pod warunkiem, że nie złoży na nie zamówienia inny użytkownik.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne oraz sprzęt znajdujący się w pokoju pracy.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do zamykania pokoju przy każdorazowym jego opuszczeniu.
 11. W uzasadnionych przypadkach pracownik Biblioteki ma prawo wejść do pokoju pracy, także pod nieobecność użytkownika.
 12. Po zakończeniu pracy w pokoju użytkownik zobowiązany jest zwrócić wszystkie materiały biblioteczne, zostawić pomieszczenie w takim stanie, w jakim je przyjął oraz zwrócić klucz bibliotekarzowi.
 13. W przypadku zagubienia klucza użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego dorobienia.
 14. Zabrania się odstępowania pokoju pracy innym osobom.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste czytelnika pozostawione bez opieki.

Kontakt:
Czytelnia Książek

tel. 85 746 9324 - pok. P1/21 ("Mała" Czytelnia)
tel. 85 746 9325 - pok. P1/38 ("Duża" Czytelnia)
e-mail: bg.udostępnianie[.]pb.edu.pl