Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Science

Opis

Czasopismo Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Artykuły z Science należą do najczęściej cytowanych na świecie badań, a samo czasopismo posiada podobną rangę i wskaźnik Impact Factor jak brytyjski tygodnik Nature.

Licencja krajowa Science obejmuje dostęp do:

 • Science: archiwa od 1997 r. oraz rocznik bieżący, za wyjątkiem artykułów PDF z Science Express (Adnotacja: dokumenty w Science Express będą dostępne w ramach tej subskrypcji po publikacji czasopsisma w wersji drukowanej.)
 • ScienceNOW
 • Science Advances
 • Science Signaling - okres testowy do 31.12.2016
 • Science Translational Medicine - okres testowy do 31.12.2016
 • Wszystkie darmowe treści na stronie:
  • Science, Science Classic, Science Signaling, SAGE KE Spis treści aktualnych numerów oraz archiwalnych
  • Science, Science Classic, Science Signaling, SAGE KE, abstrakty i podsumowania
  • Science Supporting Online Material
  • Science Technical Comments
  • ScienceCareers.org włączając Next Wave oraz GrantsNet
  • ScienceNOW historie opublikowane w ciągu ostatnich czterech tygodni
  • Searching
Zakres dat: 
1997-;
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
American Association for the Advancement of Science