Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

ScienceDirect - Elsevier

Opis

ScienceDirect jest wiodącą pełnotekstową naukową bazą danych oferującą artykuły i rozdziały książek z prawie 2500 czasopism i 26000 książek. Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, matematyczno - przyrodniczne, medycynę, chemię, fizykę, ekonomię oraz wiele innych.

Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Ponadto, w ramach polskiej licencji akademickiej zostaje utrzymany dostęp do czterech czasopism, które zostały usunięte z listy Freedom Collection w roku 2013 (The Lancet, The Lancet Infectious Diseases, The Lancet Neurology oraz The Lancet Oncology, patrz informacja wydawcy). Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych (np. serii Cell Press i Clinics) oraz czasopism medycznych spoza kolekcji Freedom, które były objęte licencją konsorcyjną przed rokiem 2010, natomiast teraz muszą być prenumerowane indywidualnie przez zainteresowane instytucje.

Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Access. Dwa tytuły z listy Freedom Collection: Physics Letter B i Nuclear Physics B, są od roku 2014 dostępne na zasadzie Open Access w ramach programu SCOAP3.

W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego. W styczniu 2016 licencja została rozszerzona o 2. pakiet książek obejmujący 874 ksiązek (głównie monografii) z roku 2014, także z prawem krajowym archiwizacji i bezterminowym dostępem. Zakup obu pakietów pozwala dodatkowo na dostęp w okresie do końca roku 2016 do książek Elsevier z lat 2010-12 i 2015-16. W sumie w roku 2016 dostępne jest ponad 5000 tytułów książek z lat 2010-16, patrz pełna lista.

Zakres dat: 
1995-.
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
ScienceDirect