Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Serwer Publikacji Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

Opis

W celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu do dokumentacji Urząd Patentowy RP udostępnia informacje patentowe w serwisie internetowym o nazwie Serwer Publikacji. W cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w oficjalnym wydawnictwie Urzędu Patentowego RP - w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP), ukazują się pełne teksty wydawanych przez UPRP:

  • polskich opisów patentowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych patentach zamieszczonych w WUP),
  • polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych (stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach ochronnych zamieszczanych w WUP),
  • polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych (stosownie do ogłoszeń o zarejestrowanych wzorach przemysłowych zamieszczanych w WUP)
  • tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (stosownie do ogłoszeń o tłumaczeniach zamieszczonych wWUP).

Dokumenty te udostępniane są w formacie PDF.

Dostawca bazy: 
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej