Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

SpringerLink

Opis

Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera). Licencja krajowa obejmuje obecnie 1.878 czasopism bieżących oraz 401 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2015Ponadto w ramach kolekcji Springer dostępnych jest 612 bieżących czasopism otwartych (Open Access) oraz 62 nowe czasopisma w dostępie testowym. Licencja krajowa Springer nie obejmuje czasopism nieanglojęzycznych i niektórych czasopism na serwerze Springer Link, które są dostępne tylko w ramach indywidualnych subskrypcji, 25 czasopism farmakologicznych ADIS i 72 czasopism wydawanych przez Springera od 2013 roku (czasopisma z dwu ostatnich grup mogą zostać włączone do licencji w przyszłości zależnie od dofinansowania) - patrz arkusz "niedostępne" dołączony do katalogu 2015).

W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10558 wolumenów (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011

​W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice. Program ten został także przedłużony na rok 2015.

Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
SpringerLink