Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

SYMPOnet - baza materiałów konferencyjnych

Opis

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w polskich bibliotekach. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 roku. W nielicznych przypadkach występują opisy z lat wcześniejszych. Bazą tą administruje Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. Aktualizowana jest na bieżąco.

Zakres dat: 
1980-2014
Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej