Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów

30 09.2021

Biblioteka Politechniki Białostockiej zaprasza studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni na szkolenia biblioteczne. Informacje o terminach zostały umieszczone na rozkładach zajęć.

Miejsce realizacji: budynek Centrum Nowoczesnego Kształcenia, ul. Zwierzyniecka 16 (zbiórka grupy na parterze przy Informatorium).

Przypominamy o konieczności zachowania zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk, bezpieczny dystans społeczny).

Studenci, którzy odbyli szkolenie w poprzednich latach, mogą zwrócić się z prośbą o przepisanie zaliczenia.

Kontakt:
bg.informacja [at] pb.edu.pl
tel. 85 746 93 21, tel. kom. 571 443 195

Zapisy studentów do Biblioteki PB
Zapisy odbywają się w Wypożyczalni Ogólnej (parter budynku CNK) i bibliotekach wydziałowych w godzinach otwarcia Biblioteki. Osoby zgłaszające się do zapisu powinny posiadać aktualną legitymację.