Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Teacher Reference Center

Opis

Teacher Reference Center zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 96% czasopism zawartych w bazie to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, instruktaż, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.

Polecamy: Szczegółowe informacje.

Rodzaj zawartości: 
Tematyka: 
Dostawca bazy: 
EBSCO