Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Testowy dostęp do bazy Energy&Power Source na platformie EBSCOhost

28 09.2015
Energy & Power Source

Z przyjemnością informujemy, że Politechnika Białostocka otrzymała do dnia 31 października 2015 r. dostęp do bazy pełnotekstowej Energy&Power Source.

Baza Energy & Power Source odpowiada na oczekiwania i  potrzeby specjalistów ds. energetyki (na wszystkich poziomach zaawansowania) oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną nauki odnośnie dostępu do najaktualniejszych informacji na temat wszystkich prawie aspektów związanych z energią i przemysłem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliw alternatywnych, itp.). Energy & Power zapewnia dostęp do ponad 4.800 publikacji - czasopism, monografii, publikacji handlowych poświęconych bezpośrednio zagadnieniom związanym z energetyką. Ponadto baza zawiera dziesiątki tysięcy artykułów na tematy związane z przemysłem energetycznym, opisów testów wzorcowych i dobrych praktyk opublikowanych w najlepszych czasopismach branżowych.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na stronie: www.ebscohost.com/academic/energy-power-source.

Baza została dodana na platformę EBSCOhost uczelni, a dostęp do niej jest możliwy ze strony https://bazy.pb.edu.pl.

Pracowników zainteresowanych dostępem do elektronicznych baz danych, którzy do tej pory nie dokonali rejestracji prosimy o zgłaszanie się do Wypożyczalni Biblioteki PB w godzinach pracy lub do najbliższej placówki bibliotecznej. Formularz rejestracyjny można pobrać tutaj.

Zapraszamy do testowania bazy.