Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Usuwanie pamięci podręcznej przeglądarki

W przypadku problemów z przeglądaniem zawartości e-zasobów po zalogowaniu się na stronę bazy.pb.edu.pl należy w pierwszej kolejności wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

CZYSZCZENIE PAMIĘCI PODRĘCZNEJ PRZEGLĄDARKI

Informacje odnośnie usuwania pamięci podręcznej i innych danych przeglądarki na stronach producentów:

Instrukcja Jak oczyścić przeglądarkę internetową? dla różnych przeglądarek.

BŁĄD ssl_error_bad_cert_domain

Jak naprawić kod błędu: ssl_error_bad_cert_domain w przeglądarce Chrome, Opera:

  1. W pasku adresu przeglądarki wpisz "chrome://net-internals/#hsts".
  2. Wpisz nazwę domeny bazy.pb.edu.pl w polu tekstowym poniżej "Delete domain".
  3. Kliknij przycisk "Delete".
  4. Wpisz nazwę domeny w polu tekstowym poniżej "Query domain".
  5. Kliknij przycisk "Query".
  6. Twoja odpowiedź powinna być "Not found".

Zrzut ekranu - chrome://net-internals/#hsts

W przypadku gdy powyższe czynności nie przyniosły spodziewanych efektów prosimy o kontakt z Bibliotecznym Centrum Informatycznym Biblioteki PB - tel. 85 746 9328.