Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

UWAGA studenci I roku!

9 10.2020
Grafika informujący o szkoleniu bibliotecznym dla studentów pierwszego roku

Od 17 października 2020 roku wszystkie szkolenia biblioteczne, które miały być przeprowadzone w trybie stacjonarnym będą odbywać się w formie zdalnej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1202 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 16 października 2020 r. Warunkiem zaliczenia będzie zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, które zostaną udostępnione w terminie 2-30 listopada 2020 roku na portalu edukacyjnym CKZ (dotyczy to również osób, które nie były obecne na zajęciach).

Studenci, którzy odbyli szkolenie w poprzednich latach mogą zwrócić się z prośbą o przepisanie zaliczenia. W tym celu należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej.

Kontakt:
bg.informacja [at] pb.edu.pl
tel. 85 746 93 21, tel. kom. 571 443 195

Zapisy studentów do biblioteki

Zapisy odbywają się w Wypożyczalni Ogólnej (parter budynku CNK) i bibliotekach wydziałowych w godzinach otwarcia Biblioteki. Osoby zgłaszające się do zapisu powinny posiadać aktualną legitymację.

Materiały pomocnicze dla studentów I roku

  1. Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki Politechniki Białostockiej,
  2. Instrukcja korzystania z wyszukiwarki PRIMO (PDF, 1.2 MB),
  3. Filmy instruktażowe – korzystanie z wrzutni i self-checku.