Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Web of Science

Opis

Platforma Web of Science (WoS) obejmuje różne bazy danych i programy naukowe produkowane przez firmę Thomson Reuters. W ramach krajowej licencji akademickiej od 2010 udostępniane sa indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (A&AHCI, roczniki od 1975) oraz Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990). Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. Licencja krajowa obejmuje ponadto bazę Journal Citation Reports (JCR, dostęp od roczników od 2008 do najświeższego opublikowanego). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor.

Na platformie Web of Science dostępne są także, na zasadzie dodatku do licencji krajowej, baza Medline oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID. Więcej o produktach firmy Thomson można dowiedzieć się z opracowania przygotowanego przez Wydawcę.

WoS zawiera dane cytowań zarówno referencji do indeksowanego dokumentu lub rozdziału jak i wszelkie późniejsze cytowania z tej pracy. Indeksowane są tu czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Kryteria, które muszą spełniać czasopisma indeksowane w WoS oraz przebieg procesu selekcji czasopism można znaleźć na stronie The Thomson Reuters Journal Selection Process

Rodzaj zawartości: 
Dostawca bazy: 
Thomson Reuters