Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

WoS Core Collection

Opis

Baza WoS Core Collection jest dostarczana przez firmę Thomson Reuters na platformie Web of Science. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. 

Licencja obejmuje indeksy cytowań:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - 1945-bieżące
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) - 1956-bieżące
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - 1975-bieżące
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) - 1990-bieżące
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - 1990-bieżące
Zakres dat: 
SCI-EXPANDED: od 1945, SSCI od 1956, A&HCI od 1975, CPCI od 1990.
Dostawca bazy: 
Thomson Reuters