Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Kontakt do nas:

Poziom P0, pokój 19
tel. 85 746 9320
bg.miedzybibl[.]pb.edu.pl

Głównymi zadaniami Wypożyczalni Międzybibliotecznej są:

 • dostarczanie użytkownikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada Biblioteka, i których nie ma w zbiorach innych bibliotek na terenie Białegostoku,
 • udostępnianie własnych zbiorów bibliotecznych innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.

Prawo do korzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mają:

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna przyjmuje zamówienia złożone:

 • na miejscu w bibliotece,
 • drogą elektroniczną na adres bg.miedzybibl [.] pb.edu.pl,
 • telefonicznie dzwoniąc pod nr 85 746 9320.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAMÓWIONE MATERIAŁY BIBLIOTECZNE:

Zależy od biblioteki realizującej zamówienie oraz od rodzaju zamówionego materiału bibliotecznego: w przypadku sprowadzenia kopii od 2 dni do 1 tygodnia, zaś w przypadku materiałów sprowadzanych w oryginale od 1 tygodnia do 2 tygodni.

UDOSTĘPNIANIE ZAMÓWIONYCH MATERIAŁÓW

Po otrzymaniu zamówionych materiałów (lub odpowiedzi odmownej) Biblioteka zawiadamia telefonicznie lub mailowo osobę zamawiającą.

Udostępnianie zamówionych materiałów uzależnione jest od formy dostarczenia ich przez bibliotekę realizującą zamówienie:

 • materiały sprowadzone z innych bibliotek w oryginale - udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Czasopism na okres wyznaczony przez bibliotekę wypożyczającą ;
 • kserokopie - zamawiający otrzymuje na własność i ma możliwość ich odbioru w Wypożyczalni Międzybibliotecznej;
 • skany - przesyłane są zamawiającemu drogą mailową.

WYSZUKIWANIE MATERIAŁÓW

Polecamy następujące źródła wyszukiwania materiałów do wypożyczeń międzybibliotecznych:

WYPOŻYCZENIA DLA INNYCH BIBLIOTEK I INSTYTUCJI

Biblioteka Politechniki Białostockiej realizuje zamówienia ze zbiorów własnych na:

 • wypożyczanie książek, literatury firmowej
  - na okres 30 dni od daty ich otrzymania,
 • wypożyczanie rozpraw doktorskich
  - na okres 14 dni od daty ich otrzymania,
 • kopie artykułów z czasopism
  - forma dostarczania kopii: plik elektroniczny.

Przedłużenie terminu zwrotu należy zgłaszać telefonicznie lub mailowo przed jego upływem.

Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego.