Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Zapisy do biblioteki

Zapisy odbywają się w Wypożyczalni Ogólnej i bibliotekach specjalistycznych w godzinach pracy.

Do korzystania z Wypożyczalni uprawnieni są:

 • pracownicy, doktoranci i studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej,
 • studenci studiów podyplomowych,
 • osoby spoza uczelni (na specjalnych zasadach określonych w Regulaminie).

Kartą biblioteczną studenta PB jest elektroniczna legitymacja studencka, którą wcześniej należy zarejestrować w Wypożyczalni Ogólnej (budynek CNK, parter). Pozostali czytelnicy uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do wykupienia karty bibliotecznej w cenie 5 zł.

Studenci przy zapisie do biblioteki powinni:

 • okazać aktualną legitymację studencką,
 • podpisać deklarację potwierdzającą:
  • wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania,
  • zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych.

Pracownicy przy zapisie do biblioteki powinni:

 • okazać dokument potwierdzający zatrudnienie na uczelni,
 • podpisać deklarację potwierdzającą:
  • otrzymanie karty bibliotecznej,
  • wyrażenie zgody na udział w komputerowym systemie udostępniania,
  • zobowiązanie do przestrzegania regulaminów bibliotecznych,
 • wnieść opłatę w wysokości 5 zł za wystawienie karty bibliotecznej.

Formularz deklaracji czytelnik otrzymuje na miejscu w Wypożyczalni, w momencie zapisywania się do biblioteki.

Elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze wszystkich agend bibliotecznych PB.

Wypożyczanie i zamawianie książek w systemie komputerowym dostępne jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Bibliotece PB - posiadających aktywną, elektroniczną legitymację studencką lub kartę biblioteczną.