Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Zapisy do biblioteki

Zapisy odbywają się w Wypożyczalni Ogólnej i bibliotekach specjalistycznych w godzinach pracy.

Do korzystania z Wypożyczalni uprawnieni są:

 • pracownicy, doktoranci i studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Białostockiej,
 • uczestnicy studiów podyplomowych PB,
 • uczniowie szkoły przy PB,
 • osoby spoza Uczelni (na specjalnych zasadach określonych w Regulaminie).

Kartą biblioteczną studenta PB jest elektroniczna legitymacja studencka, którą należy aktywować w Wypożyczalni Ogólnej (budynek CNK, parter) lub w bibliotekach specjalistycznych. Pozostali czytelnicy uprawnieni do korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do wykupienia karty bibliotecznej w cenie 5 zł.

Studenci/doktoranci przy zapisie do biblioteki powinni:

 • okazać aktualną legitymację studencką/doktorancką,
 • podpisać deklarację potwierdzającą:
  • zapoznanie się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Białostockiej”,
  • zobowiązanie do ścisłego przestrzegania „Regulaminu korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej”.

Pracownicy przy zapisie do biblioteki powinni:

 • okazać dokument potwierdzający tożsamość,
 • podpisać deklarację potwierdzającą:
  • zapoznanie się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w systemie biblioteczno-informacyjnym Politechniki Białostockiej”,
  • zobowiązanie do ścisłego przestrzegania „Regulaminu korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej”.
 • wnieść opłatę w wysokości 5 zł za wystawienie karty bibliotecznej.

Formularz deklaracji czytelnik otrzymuje na miejscu w Wypożyczalni, w momencie zapisywania się do biblioteki.

Elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze wszystkich agend bibliotecznych PB.

Wypożyczanie i zamawianie książek w systemie komputerowym dostępne jest wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Bibliotece PB - posiadających aktywną, elektroniczną legitymację studencką lub kartę biblioteczną.