Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Zasady korzystania z Biblioteki PB od 1 października

30 09.2020
Biblioteka Główna – Czytelnie:
 • korzystanie ze zbiorów, sprzętu komputerowego, samoobsługowych urządzeń i przestrzeni bibliotecznej możliwe jest wyłącznie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, dystans przestrzenny);
 • czytelnicy  mogą samodzielnie korzystać z wolnego dostępu do książek i czasopism;
 • użytkownicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych oraz samoobsługowych skanerów;
 • książki jednoegzemplarzowe (oznaczone czerwonym paskiem) dostępne są tylko na miejscu;
 • zwroty książek (7-dniowych) wypożyczonych w Czytelni Książek możliwe są wyłącznie za pomocą wrzutni;
 • książki ze zwrotów będą dostępne ponownie do wypożyczenia po 4-dniowej kwarantannie;
 • korzystanie z pokoi pracy odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  • każdy pokój będzie dostępny co drugi dzień,
  • w danym dniu z pokoju indywidualnego będzie mogła skorzystać tylko jedna osoba, z pokoju  zespołowego jedna grupa,
  • pokoje pracy udostępniane są wyłącznie w godzinach otwarcia biblioteki.
Biblioteka Główna – Wypożyczalnia Ogólna:
 • użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (używania maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu przestrzennego);
 • zwroty książek są przyjmowane wyłącznie za pomocą wrzutni;
 • książki ze zwrotów będą dostępne ponownie do wypożyczenia po 4-dniowej kwarantannie;
 • zakładanie konta bibliotecznego - osobiście w Wypożyczalni Ogólnej, bibliotekach specjalistycznych lub drogą mailową;
 • podpisywanie kart obiegowych - osobiście w Wypożyczalni Ogólnej lub za pośrednictwem dziekanatów;
 • należności finansowe należy uregulować przelewem na konto 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604 z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot/zagubienie materiałów bibliotecznych/kartę biblioteczną, imię i nazwisko czytelnika".
Biblioteki Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania oraz Instytutu Nauk Leśnych w Hajnówce:
 • korzystanie ze zbiorów, sprzętu komputerowego, samoobsługowych urządzeń i przestrzeni bibliotecznej możliwe jest wyłącznie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, dystans przestrzenny);
 • czytelnicy  mogą samodzielnie korzystać z wolnego dostępu do książek i czasopism;
 • użytkownicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych oraz samoobsługowych skanerów;
 • książki jednoegzemplarzowe dostępne są tylko na miejscu;
 • książki ze zwrotów będą dostępne ponownie do wypożyczenia po 4-dniowej kwarantannie.