Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Zbiórka pamiątek do Centrum Historii Politechniki Białostockiej

3 07.2019
Centrum Historii Politechniki Białostockiej
Kontynuujemy zbiórkę pamiątek do Centrum Historii PB. Za nami pierwszy Międzynarodowy Zjazd Absolwentów Politechniki Białostockiej. Nasze stoisko w Centrum Nowoczesnego Kształcenia było chętnie odwiedzane przez absolwentów PB, którzy przynosili różne przedmioty i opowiadali ciekawe historie. Kolekcja Centrum Historii wzbogaciła się między innymi o: pracę dyplomową z budownictwa obronioną w 1986 roku, instrukcję strajku okupacyjnego z lat 80., plany zajęć z końca lat 90., dyplom za zajęcie II miejsca w biegu na 400 metrów z roku 1969 czy zdjęcia. W sumie nasz zbiór powiększył się o kilkadziesiąt elementów. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Kontynuujemy zbiórkę pamiątek do Centrum Historii PB
Za nami pierwszy Międzynarodowy Zjazd Absolwentów Politechniki Białostockiej. Nasze stoisko w Centrum Nowoczesnego Kształcenia było chętnie odwiedzane przez absolwentów PB, którzy przynosili różne przedmioty i opowiadali ciekawe historie. Kolekcja Centrum Historii wzbogaciła się między innymi o: pracę dyplomową z budownictwa obronioną w 1986 roku, instrukcję strajku okupacyjnego z lat 80., plany zajęć z końca lat 90., dyplom za zajęcie II miejsca w biegu na 400 metrów z roku 1969 czy zdjęcia. W sumie nasz zbiór powiększył się o kilkadziesiąt elementów. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Nie jest to jednak koniec akcji, ponieważ kontynuujemy zbiórkę eksponatów. 
Zapraszamy studentów, absolwentów i pracowników do przekazywania do Centrum Historii pamiątek związanych z Uczelnią. Każdy przedmiot używany w czasie studiów na PB, w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, czy w Wyższej Szkole Inżynierskiej może być pretekstem do przybliżenia czasów minionych, pokazania ludzi, którzy tworzyli Uczelnię, wywierali wpływ na swoich wychowanków i współpracowników, oddziaływali na społeczność miasta i regionu, a także budowali i rozwijali nasz region. Przykładowe obiekty, które mogą wzbogacić zbiory to: fotografia, film, materiał piśmienniczy, indeks, praca dyplomowa, dziennik praktyk, cyrkiel, taśma miernicza, maszyna licząca, legitymacja związkowa, przydział pokoju w akademiku, karta biblioteczna, monit w sprawie książek, dyplom uznania, medal itp. W Centrum Historii chcemy także pokazywać przemiany technologiczne, dlatego interesuje nas różnego typu aparatura.

Na Darczyńców czekamy w Centrum Nowoczesnego Kształcenia, pok. 5 na poziomie -1. Będziemy wdzięczni za wcześniejsze telefoniczne lub mailowe uzgodnienie terminu spotkania (tel. 85 746 93 18, e-mail: centrumhistorii@pb.edu.pl ).

Zapraszamy także do wysłuchania wspomnień.