Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Zwiedzanie biblioteki

Zapraszamy grupy zorganizowane - bibliotekarzy, studentów, licealistów, uczniów szkół podstawowych oraz grupy przedszkolne na zwiedzanie budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Zgłoszenia przyjmowane są (z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) w Oddziale Informacji Naukowej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.

Oddział Informacji Naukowej

Poziom P0 (parter), pok. 10, 11, 12, 13
tel. 85 746 9321
bg.informacja[at]pb.edu.pl

Zapraszamy do obejrzenia 5 zdjęć przedstawiających różne grupy zorganizowane zwiedzające budynek Biblioteki.

Uczestnicy Uniwersytety Trzeciego Wieku pomiędzy półkami z książkami oprowadzani przez pracownika biblioteki.   Na tym i kolejnych zdjęciach dzieci z Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego zwiedzające bibliotekę. Słuchające opowieści pracownika biblioteki lub obserwujące w jaki sposób korzystać z urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek. Zdjęcia pokazują zwiedzających w różnych pomieszczeniach.