Języki

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

 • Powiększ
 • Pomniejsz
 • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Zwrot książek

Zwrotu wypożyczonych woluminów można dokonać:

 • we wrzutni,
 • na samoobsługowych stanowiskach self-check znajdujących się w Czytelni Książek,
 • w Wypożyczalni Ogólnej.

WRZUTNIA

Wrzutnia samoobsługowa jest to urządzenie zamontowane w bocznej ścianie budynku CNK (obok głównego wejścia), umożliwiające czytelnikom zwrot książek prawie przez całą dobę, bez potrzeby autoryzacji. Dostępne wersje językowe interfejsu: j. polski, j. angielski, j. rosyjski.

Użytkownikom dokonującym autoryzacji za pomocą Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) udostępnione są również funkcje:

 • wydruku pokwitowania dokonywanej transakcji,
 • sprawdzenia stanu konta,
 • wydruku stanu konta.

Uwaga! W celu autoryzacji należy wsunąć kartę ELS kodem kreskowym skierowanym ku górze, w otwór po prawej stronie ekranu wrzutni.

W godz. 2.00 - 4.30 Wrzutnia książek jest nieczynna (przerwa techniczna).

Zwrot książek za pomocą Wrzutni - Instrukcja obsługi

Ważna uwaga: Należy czytać komunikaty na ekranie i postępować zgodnie ze wskazówkami.

 1. Dokonaj autoryzacji - wsuń legitymację ELS/kartę biblioteczną kodem kreskowym skierowanym ku górze lub nie dokonując autoryzacji wybierz na ekranie dotykowym przycisk "Otwórz".
 2. Po otwarciu klapki i pojawieniu się komunikatu "Wsuń jedną książkę" należy jedną (!) książkę umieścić w otworze urządzenia.
 3. Kolejny egzemplarz można wsunąć po zniknięciu komunikatu "Proszę czekać" i pojawieniu się komunikatu "Wsuń jedną książkę".
 4. Po dokonaniu wszystkich zwrotów możliwe jest wykonanie wydruku pokwitowania transakcji (opcja dostępna dla autoryzowanych użytkowników).
 5. Wybierz przycisk "Zakończ".

PRZEKROCZENIE TERMINU ZWROTU

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:

 • 0,20 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
 • 3 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
 • 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po wyznaczonym terminie zwrotu (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika".

ROZLICZENIE ZA ZAGUBIONE KSIĄŻKI

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, należy rozliczyć się z Biblioteką w jeden z następujących sposobów:

 1. Odkupić identyczny egzemplarz lub nowsze wydanie książki.
 2. Odkupić egzemplarz książki z listy wskazanej przez bibliotekarza. Zobacz listę.
 3. Wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w Załączniku nr 1.