Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych

Kontakt do nas:

Poziom P0 (parter)
tel. 85 746 9322
bg.czasopisma[at]pb.edu.pl

W Czytelni Czasopism udostępniane są:

 • czasopisma naukowe polskie i zagraniczne,
 • czasopisma branżowe polskie i zagraniczne,
 • czasopisma popularnonaukowe,
 • prasa codzienna,
 • zbiory multimedialne stanowiące załącznik do prenumerowanych czasopism,
 • materiały sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • Polskie Normy,
 • zbiory specjalne: katalogi, broszury i literaturę firmową,
 • normy branżowe BN (archiwalne),
 • aktualny katalog Polskich Norm (wersja online),
 • informatory i inne produkty Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie,
 • rozprawy doktorskie,
 • instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych,
 • księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy, itp.),
 • literatura beletrystyczna.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI CZASOPISM I ZBIORÓW SPECJALNYCH

 • Zbiory z Czytelni Czasopism i Zbiorów Specjalnych udostępniane są wyłącznie na miejscu.
 • Czytelnicy mogą samodzielnie korzystać z wyłożonych na regałach czasopism bieżących.
 • Materiały archiwalne udostępniane są na bieżąco zgodnie z zamówieniem przekazanym bibliotekarzowi. Przy zamówieniu należy podać: tytuł, rok\rocznik, wolumen i numer zeszytu, np.: Linux Magazine, nr 2(2013).
 • Normy i Zbiory Specjalne udostępniane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza dyżurującego.
 • Zabrania się kopiowania norm i rozpraw doktorskich. Z pozostałych materiałów bibliotecznych użytkownicy – na własne potrzeby dydaktyczne lub naukowe  - mogą samodzielnie wykonać kopie fragmentów dokumentów, przestrzegając przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.). Biblioteka ma prawo nie wyrazić zgody na wykonanie kopii ze względu na stan oryginału lub inne unikalne cechy dokumentu.
 • Pomocą w wyszukiwaniu norm jest Katalog Polskich Norm (dostępny online) - aby skorzystać z wybranej normy należy podać jej numer (np. PN-EN 1990:2004) lub tytuł.
 • Literaturę beletrystyczną można wypożyczać na 2 miesiące.

W celu zawężenia przeszukiwań do czasopism należy po wpisaniu poszukiwanej frazy w wyszukiwarce naukowej Primo zawęzić wyniki do Lokalizacji Bibliotek PB (Czytelnia Czasopism) lub „Typu dokumentu” (czasopisma).

Polecane linki:

Prawa i obowiązki czytelników określa: Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej.

Miejsca do pracy dla czytelników Czytelni Czasopism, a w tle regały z czasopismamiMiejsca do pracy dla czytelników Czytelni Czasopism.