Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Czytelnia Książek

Kontakt do nas

Poziom P1, pokój 21, 38
tel. 85 746 9325, 85 746 9324
bg.udostepnianie[.]pb.edu.pl

Na poziomie P1 (I piętro) Biblioteka Politechniki Białostockiej udostępnia zbiory w wolnym dostępie. Czytelnicy mogą dokonywać samodzielnego wyboru literatury i wypożyczania, bez możliwości wcześniejszego zamawiania i rezerwacji.

Wolny dostęp oznacza, że czytelnik:

 • ma zapewniony dowolny i swobodny wybór materiałów,
 • samodzielnie odszukuje książki na półce (po sprawdzeniu w wyszukiwarce naukowej symbolu działu, w którym daną pozycję ustawiono oraz sygnatury książki),
 • może korzystać z literatury w dowolnie wybranym miejscu czytelni,
 • może skopiować potrzebne fragmenty na skanerach, znajdujących się w bibliotece.

Wykorzystane książki należy odkładać na wózki.

Wolny dostęp do zbiorów tworzą kolekcje dziedzinowe, będące zestawieniem książek z różnych gałęzi wiedzy. Podstawą tworzenia kolekcji jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) z notacją numeryczną dziesiętną - od 0 do 9.
Zbiory ustawione są w dwóch pomieszczeniach Czytelni Książek na poziomie P1. Czytelnicy mogą przemieszczać się swobodnie między nimi.
Zobacz: Schemat ustawienia księgozbioru wg UKD (PDF, 455KB)

W "dużej" Czytelni Książek znajdują się zbiory z następujących dziedzin:

 • 0 - Ogólne podstawy nauki, wiedzy i kultury. Informatyka. Zarządzanie.
 • 1 - Filozofia. Psychologia
 • 2 - Religia. Teologia
 • 3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja
 • 5 - Matematyka. Fizyka. Chemia. Biologia. Nauki przyrodnicze
 • 61 - Medycyna
 • 62 - Inżynieria. Technika w ogólności
 • 63 - Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Produkcja zwierzęca. Łowiectwo. Rybactwo
 • 65 - Przemysł wydawniczy. Organizacja przedsiębiorstwa. Rachunkowość. Reklama. Marketing

W "małej" Czytelni Książek znajdują się zbiory z następujących dziedzin:

 • 66 - Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna
 • 67/68 - Różne rodzaje przemysłu i rzemiosła
 • 69 - Przemysł i rzemiosła budowlane. Materiały, elementy i roboty budowlane
 • 7 - Sztuka . Rozrywki. Sport
 • 8 - Językoznawstwo
 • 9 - Historia. Geografia. Biografie

Książki w czytelni zostały oklejone kolorowymi paskami, które oznaczają przyporządkowanie do poszczególnych dziedzin.

Zobacz: Schemat rozmieszczenia księgozbioru​ (PDF, 1568KB) oraz Indeks do schematu UKD (PDF, 661KB).

Schemat rozmieszczenia księgozbioru w czytelniach książek

Każdy regał jest oznakowany. Zarówno na półce jak i na szczycie każdego z regałów znajduje się symbol działu UKD i jego odpowiednik słowny. W obrębie poszczególnych działów książki ustawione są według rosnących numerów sygnatur książek. Sygnatura to numer książki widoczny na zewnętrznej okładce każdego tomu.

Czytelnia książek ze stolikami po lewej stronie. Na stolikach stoją komputery. Obok stoją krzesła. Po prawej stronie regały z książkami. Widok z góry na czytelnię. Po lewej stronie rzędy z regałami książek, po prawej rzędy stolików z komputerami. Czytelnia książek ze stolikami po lewej stronie. Obok stolików stoją krzesła Na stolikach stoją lampki. Po prawej stronie regały z książkami.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W CZYTELNI

Wypożyczenie woluminów z Czytelni Książek dokonywane jest na urządzeniach typu self-check. Warunkiem możliwości wypożyczenia jest posiadanie przez użytkownika elektronicznej legitymacji studenckiej, aktywowanej w Wypożyczalni Ogólnej.

W czytelni znajdują się książki z możliwością wypożyczenia i takie, z których można korzystać tylko na miejscu.

 • Egzemplarze oznakowane czerwonym paskiem można wypożyczyć na 3 godziny lub na czas zamknięcia biblioteki. Książki wypożyczone na czas zamknięcia powinny zostać zwrócone do godz. 9.00 w dniu otwarcia biblioteki. Umożliwia to czynna całodobowo (przerwa techniczna w godz. 2.00 - 4.30) wrzutnia książek.
 • Książki bez czerwonego paska są wypożyczane na 7 dni.
 • Dokumenty na nośnikach elektronicznych wypożyczane są za pośrednictwem bibliotekarza.
 • Egzemplarze mające formę segregatora są udostępniane wyłącznie na miejscu.

Materiały biblioteczne zlokalizowane w Czytelni Książek nie podlegają zdalnej rezerwacji, a terminy zwrotów nie podlegają prolongacie (przedłużeniu).

Stanowiska self-check

Aby dokonać samodzielnego wypożyczenia/zwrotu należy:

 • zeskanować na urządzeniu kod kreskowy legitymacji,
 • sprawdzić, czy wyświetliło się właściwe konto,
 • położyć wybrane książki na półkę urządzenia,
 • sprawdzić, czy ich liczba zgadza się z liczbą książek wyświetlonych w okienku ”Na czytniku”,
 • przycisnąć przycisk "Wypożycz"/"Zwróć",
 • ewentualnie wydrukować paragon potwierdzający transakcję lub stan konta, na którym widnieje również informacja o dacie i godzinie zwrotu.
Należy pamiętać, że każdy Czytelnik sam zarządza i na bieżąco sprawdza stan swojego konta.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza. Można zrobić to również w formie mailowej lub telefonicznej.

  Stanowisko self-check do wypożyczeń i zwrotów książek. U góry żółtego prostokątnego postumentu przymocowany ekran, poniżej przezroczysta ladaStanowisko self-check do wypożyczeń i zwrotów książek. U góry żółtego prostokątnego postumentu przymocowany ekran, poniżej przezroczysta ladaStanowisko self-check do wypożyczeń i zwrotów książek. U góry żółtego prostokątnego postumentu przymocowany ekran, poniżej przezroczysta lada

PRZEKROCZENIE TERMINU ZWROTU

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:

 • 0,20 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
 • 3 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
 • 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po wyznaczonym terminie zwrotu (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.

Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Ogólna. Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot/zagubienie materiałów bibliotecznych, imię i nazwisko czytelnika".