Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Czytelnia Książek

Kontakt do nas:

Poziom P1, pokój 21, 38
tel. 85 746 9325, 85 746 9324
bg.udostepnianie[.]pb.edu.pl

Na poziomie P1 (I piętro) Biblioteka Politechniki Białostockiej udostępnia zbiory w wolnym dostępie. Czytelnicy mogą dokonywać samodzielnego wyboru literatury i wypożyczania, bez możliwości wcześniejszego zamawiania i rezerwacji.

Wolny dostęp oznacza, że czytelnik:

 • ma zapewniony dowolny i swobodny wybór materiałów,
 • samodzielnie odszukuje książki na półce (po sprawdzeniu w wyszukiwarce naukowej symbolu działu, w którym daną pozycję ustawiono oraz sygnatury książki),
 • może korzystać z literatury w dowolnie wybranym miejscu czytelni,
 • może skopiować potrzebne fragmenty na skanerach, znajdujących się w bibliotece.

Wykorzystane książki należy odkładać na wózki.

Wolny dostęp do zbiorów tworzą kolekcje dziedzinowe, będące zestawieniem książek z różnych gałęzi wiedzy. Podstawą tworzenia kolekcji jest Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD) z notacją numeryczną dziesiętną - od 0 do 9.
Zbiory ustawione są w dwóch pomieszczeniach Czytelni Książek na poziomie P1. Czytelnicy mogą przemieszczać się swobodnie między nimi.
Zobacz: Schemat ustawienia księgozbioru wg UKD

W "dużej" Czytelni Książek znajdują się zbiory z następujących dziedzin:

 • 0 - Ogólne podstawy nauki, wiedzy i kultury. Informatyka. Zarządzanie.
 • 1 - Filozofia. Psychologia
 • 2 - Religia. Teologia
 • 3 - Nauki społeczne. Prawo. Administracja
 • 5 - Matematyka. Fizyka. Chemia. Biologia. Nauki przyrodnicze
 • 61 - Medycyna
 • 62 - Inżynieria. Technika w ogólności
 • 63 - Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Produkcja zwierzęca. Łowiectwo. Rybactwo
 • 65 - Przemysł wydawniczy. Organizacja przedsiębiorstwa. Rachunkowość. Reklama. Marketing

W "małej" Czytelni Książek znajdują się zbiory z następujących dziedzin:

 • 66 - Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna
 • 67/68 - Różne rodzaje przemysłu i rzemiosła
 • 69 - Przemysł i rzemiosła budowlane. Materiały, elementy i roboty budowlane
 • 7 - Sztuka . Rozrywki. Sport
 • 8 - Językoznawstwo
 • 9 - Historia. Geografia. Biografie

Książki w czytelni zostały oklejone kolorowymi paskami, które oznaczają przyporządkowanie do poszczególnych dziedzin.

Zobacz: Schemat rozmieszczenia księgozbioru​ oraz Indeks do schematu UKD.

Każdy regał jest oznakowany. Zarówno na półce jak i na szczycie każdego z regałów znajduje się symbol działu UKD i jego odpowiednik słowny. W obrębie poszczególnych działów książki ustawione są według rosnących numerów sygnatur książek. Sygnatura to numer książki widoczny na zewnętrznej okładce każdego tomu.

  

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK W CZYTELNI

Wypożyczenie woluminów z Czytelni Książek dokonywane jest na urządzeniach typu self-check. Warunkiem możliwości wypożyczenia jest posiadanie przez użytkownika elektronicznej legitymacji studenckiej, aktywowanej w Wypożyczalni Ogólnej.

W czytelni znajdują się książki z możliwością wypożyczenia i takie, z których można korzystać tylko na miejscu.

 • Egzemplarze oznakowane czerwonym paskiem można wypożyczyć na 3 godziny lub na czas zamknięcia biblioteki. Książki wypożyczone na czas zamknięcia powinny zostać zwrócone do godz. 9.00 w dniu otwarcia biblioteki. Umożliwia to czynna całodobowo (przerwa techniczna w godz. 2.00 - 4.30) wrzutnia książek.
 • Książki bez czerwonego paska są wypożyczane na 7 dni.
 • Dokumenty na nośnikach elektronicznych wypożyczane są za pośrednictwem bibliotekarza.
 • Egzemplarze mające formę segregatora są udostępniane wyłącznie na miejscu.

Materiały biblioteczne zlokalizowane w Czytelni Książek nie podlegają zdalnej rezerwacji, a terminy zwrotów nie podlegają prolongacie (przedłużeniu).

Stanowiska self-check

Aby dokonać samodzielnego wypożyczenia/zwrotu należy:

 • zeskanować na urządzeniu kod kreskowy legitymacji,
 • sprawdzić, czy wyświetliło się właściwe konto,
 • położyć wybrane książki na półkę urządzenia,
 • sprawdzić, czy ich liczba zgadza się z liczbą książek wyświetlonych w okienku ”Na czytniku”,
 • przycisnąć przycisk "Wypożycz"/"Zwróć",
 • ewentualnie wydrukować paragon potwierdzający transakcję lub stan konta, na którym widnieje również informacja o dacie i godzinie zwrotu.
Należy pamiętać, że każdy Czytelnik sam zarządza i na bieżąco sprawdza stan swojego konta.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza. Można zrobić to również w formie mailowej lub telefonicznej.

PRZEKROCZENIE TERMINU ZWROTU

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:

 • 0,20 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
 • 3 zł za każdy rozpoczęty 24-godzinny okres rozliczeniowy (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
 • 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po wyznaczonym terminie zwrotu (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.

Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Ogólna. Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:

30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot/zagubienie materiałów bibliotecznych, imię i nazwisko czytelnika".