Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

E-zasoby

Bazy według tytułu
A (7) | B (10) | C (3) | D (1) | E (10) | G (1) | H (2) | I (3) | J (1) | K (2) | L (2) | M (3) | N (3) | O (1) | P (2) | R (1) | S (5) | T (1) | U (2) | W (3)

Academic Search Ultimate

Baza Academic Search Ultimate oferuje studentom niespotykany dotąd zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań.

ACADEMICA

ACADEMICA pozwala na dostęp do pełnotekstowych publikacji ze zbiorów Biblioteki Narodowej – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

Agricola

Agricola zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ok.

AGRO

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1993 roku. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim.

AHFS Consumer Medication Information

Baza zawierająca informacje z dziedziny medycyny i farmacji, głównie na temat leków (zastosowanie, dawkowanie, skutki uboczne stosowania). Indeksowane materiały dostępne są w języku angielskim i hiszpańskim.

Applied Science & Technology Source Ultimate

Szeroki zakres tematyczny tej kompleksowej bazy, obejmujący takie dyscypliny jak sztuczna inteligencja, matematyka stosowana, tworzywa sztuczne, hydroponika, informatyka, inżynieria chemiczna, zasoby energetyczne i robotyka, jak również biznesowe i społeczne implikacje nowych technologii, sprawia, że jest ona kluczowa dla programów STEM.

Art and Architecture Source

Baza Art and Architecture Source obejmuje szeroki zakres powiązanych tematycznie zagadnień, od sztuk pięknych, zdobniczych i komercyjnych po różne obszary architektury i projektów architektonicznych.

BASPAW

BASPAW - tworzona w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Aktualne tytuły analizowanych czasopism:

Baza prac dyplomowych studentów Politechniki Białostockiej

Baza prac dyplomowych studentów Politechniki Białostockiej.

Baza prac naukowo-badawczych Politechniki Białostockiej

Baza prac naukowo-badawczych Politechniki Białostockiej.

Baza publikacji pracowników Politechniki Białostockiej

Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników Politechniki Białostockiej.  

BazEkon

BazEkon - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i uzupełniana wspólnie z (w kolejności podjęcia współpracy) przez:

BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest publicznie dostępną bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska.

BazTOL

Portal BazTOL "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi.

Bibliografia Zawartości Czasopism

”Bibliografia Zawartości Czasopism” jest uważana za część bieżącej bibliografii narodowej. Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej.

Biblioteka Nauki

Biblioteka Nauki, prowadzona przez Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, umożliwia dostęp do największych w Polsce zbiorów cyfrowych zasobów naukowych: Wirtualnej Biblioteki Nauki, dostępnej dla wszystkich instytucji akademickich w Polsce, oraz polskich baz bibliograficznych, abstraktowych i pełno

Business Source Ultimate

Business Source Ultimate – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych.

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

Największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych zgromadzonych w bibliotekach polskich. Liczy ponad 65.000 opisów czasopism wraz z zasobami, zgłoszonych przez biblioteki współpracujące z Centralnym Katalogiem Czasopism Zagraniczych Biblioteki Narodowej. Do opisu czasopisma dołączone są sigla bibliotek (zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo).

Centralny Katalog Książek Zagranicznych

Centralny Katalog Książek Zagranicznych, rejestrujący ponad 4 mln opisów książek, głównie nabytków powojennych bibliotek polskich. Do opisu książki dołączono sigla bibliotek - zakodowane nazwy bibliotek przechowujących dane wydawnictwo. 

Computer Methods in Materials Science

Czasopismo Computer Methods in Material Science stanowi międzynarodowe forum dla publikowania wyników badań w zakresie różnych aspektów zastosowania metod komputerowych w metalurgii i inżynierii materiałowej.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Baza danych Directory of Open Access Journals została stworzona w 2003 roku na Lund University w Szwecji. Zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Dziś indeksuje ponad 10 tys.

ebookpoint BIBLIO

ebookpoint BIBLIO (dawne NASBI) to internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych (ebooki, audiobooki) oraz kursów video. Wypożyczanie e-książek działa na podobnych zasadach jak w tradycyjnej bibliotece z tym, że z każdego tytułu może korzystać jednocześnie 5 czytelników. 

EBSCOhost

Zestaw baz danych, głównie pełnotekstowych, ze szczególnym uwzględnieniem recenzowanych czasopism, ale również książek, gazet i innych publikacji. Bazy obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Bazy pełnotekstowe:

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Serwis tworzony przez Bibliotekę Uniwersytecką w Regensburgu we współpracy z 610 instytucjami.

Emerald Engineering

Baza czasopism elektronicznych wydawnictwa Emerald Group Publishing. Kolekcja Engineering składa się z 62 czasopism technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii mechanicznej i elektrotechniki, a także automatyki, robotyki i matematyki obliczeniowej.

Emerald Management eJournals

Kolekcja Emerald Management eJournal to prestiżowe czasopisma wydawnictwa Emerald (213 tytułów), obejmujące pełne spektrum dziedzin związanych z biznesem. Portfolio bazy składa się z dziewięciu kolekcji tematycznych, aby stworzyć wszechstronne portfolio tytułów w dziedzinie zarządzania:

EMIS Intelligence - Polska

Emerging Markets Information Service (EMIS) zawiera informacje biznesowe o rynkach wschodzących. Oferuje dostęp do kilkuset źródeł informacji dotyczących Polski oraz innych rynków wschodzących Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej.

Nawigacja przebiega za pośrednictwem jednego z czterech modułów:

ERIC

ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1, 4 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 337.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.

Espacenet

Espacenet jest systemem wyszukiwawczym Europejskiego Urzędu Patentowego umożliwiającym wyszukiwanie za pośrednictwem narodowych instancji tego systemu.

European Mathematical Information Service

European Mathematical Information Service został założony w 1995 jako centralny portal elektronicznych zasobów matematyki w Europie. Od tego czasu, przy wsparciu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego i wielu wydawców, FIZ Karlsruhe stworzył największą bibliotekę elektroniczną open access z dziedziny matematyki - ELibM, a także wiele innych przydatnych zasobów.

European Views of the Americas (1493-1750)

European Views of the Americas (1493-1750) – bibliograficzna baza danych opracowana przez EBSCO Publishing we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library. Założona w 1846 r biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i humanistyczne.

GreenFILE

GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Health Source - Consumer Edition

Health Source - Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 360 publikacji, w tym 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz 60 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu star

Health Source: Nursing/Academic Edition

Health Source: Nursing/Academic Edition – zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny. Health Source: Nursing/Academic Edition udostępnia także informator AHFS Consumer Medication Information zawierający 1 300 arkuszy edukacyjnych dla pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

Ibuk Libra

Ibuk Libra to pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców, m.in. PWN i WNT. Publikacje obejmują nauki ekonomiczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, społeczne oraz informatykę, medycynę i prawo.

IEEE Xplore Digital Library

IEEE Xplore Digital Library zawiera pełne teksty oraz bibliograficzne informacje na temat elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Obejmuje czasopisma i magazyny: bieżące, archiwalne, wycofane i projekty norm oraz materiały konferencyjne.

Zawartość pochodzi z IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) i jej partnerów wydawniczych.

ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - ISBN (International Standard Book Number) służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych. Informacja o przydzielonych numerach oraz nazwie i adresie wydawcy przekazywana jest do International ISBN Agency w Londynie. Jest również dostępna publicznie w ośrodkach informacji bibliotecznej.

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports® jest kompleksowym i unikalnym źródłem, które pozwala ocenić i porównać czasopisma przy użyciu danych cytowań zaczerpniętych z ponad 11.000 czasopism naukowych i technicznych od ponad 3300 wydawców w ponad 80 krajach. Jest to jedyne źródło danych o cytowalności czasopism i obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny nauki, technologii i nauk społecznych.

KaRo

Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich jest wyszukiwarką korzystającą z protokołu Z39.50.

Knovel Library

Interaktywna baza pełnotekstowych książek elektronicznych. Łączy setki naukowych zasobów referencyjnych z dziedzin technicznych w jeden zasób on-line, wzbogacony o narzędzia wyszukiwawcze i analityczne. Wiele książek ma interaktywne tablice danych i wykresy, co pozwala na bieżącą pracę z danymi oraz odniesienia do tekstu.

Dostęp do Knovel Library obejmuje następujące kolekcje:

Legalis

Baza Legalis jest najobszerniejszą i kompleksową bazą prawa polskiego. Wszystkie typy danych w wersji Legalis on-line aktualizowane są codziennie (dni robocze). Baza zawiera m.in.: akty prawne – System Legalis oferuje najobszerniejszą bazę aktów prawnych oraz gwarantuje dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych.

MasterFILE Premier

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych.

MEDLINE (EBSCOhost)

MEDLINE – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 5.600 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Około 900 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete.

MEDLINE (Web of Science)

Medline – główna baza materiałów z dziedziny nauk o życiu prowadzona przez Narodową Bibliotekę Medyczną USA (The U.S. National Library of Medicine® (NLM®)). Dzięki tej bazie można wyszukiwać artykuły z dziedzin takich jak: biomedycyna, nauki o życiu, roślinach i zwierzętach, bioinżynieria, biofizyka, chemia, zdrowie publiczne, opieka kliniczna i podobne z całego świata.

Nature

Nature jest tygodniowym międzynarodowym czasopismem najlepszych recenzowanych badań ze wszystkich dziedzin nauki i technologii, wydawanym od roku 1869. Nature dostarcza wiarygodnych, wnikliwych i interesujących informacji o nowościach oraz interpretacje aktualnych i nadchodzących trendów mających wpływ na naukę, naukowców i opinię publiczną.

Cytownia i Impact Factor

Newspaper Source

Newspaper Source – oferuje dostęp do 40 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, Irish Times, Japan Times i wielu innych.

Niezbędnik Akademicki PWN

Niezbędnik Akademicki PWN to bezpłatne e-czasopismo skierowane do pracowników naukowych i dydaktycznych, jak również do wszystkich zainteresowanych zmianami i reformami związanymi ze szkolnictwem wyższym w Polsce.

OPIPIB Nauka Polska

Nauka Polska to najstarsza baza danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Serwis zawiera opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Od 2007 koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

Zasób PBC składa się z następujących kolekcji:

ProQuest Ebook Central (Science and Technology)

Baza książek elektronicznych ProQuest Ebook Central firmy ProQuest zawiera ponad 400 tys. tytułów unikatowych e-booków, niedostępnych w wersji tradycyjnej w zbiorach bibliotecznych.

Politechnika Białostocka ma w chwili obecnej dostęp do 41 357 książek. 

Regional Business News

Regional Business News jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.

Polecamy:

Science

Czasopismo Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie.

ScienceDirect - Elsevier

ScienceDirect jest wiodącą pełnotekstową naukową bazą danych oferującą artykuły i rozdziały książek. Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, matematyczno - przyrodniczne, medycynę, chemię, fizykę, ekonomię oraz wiele innych.

Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych.

SpringerLink

Serwis SpringerLink umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera). 

SYMPOnet - baza materiałów konferencyjnych

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w polskich bibliotekach. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych, które odbyły się po 1980 roku. W nielicznych przypadkach występują opisy z lat wcześniejszych.

Teacher Reference Center

Teacher Reference Center zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 96% czasopism zawartych w bazie to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka bazy obejmuje m.in.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:

  • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,
  • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej,
  • współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej.

Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej

Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej jest podstawowym członem polskiej bieżącej bibliografii narodowej, rejestrującym książki na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej.

Web of Science

Platforma Web of Science (WoS) obejmuje różne bazy danych i programy naukowe produkowane przez firmę Thomson Reuters.

Wiley Online Library

Baza Wiley Online Library zawiera artykuły czasopism i tysiące e-książek (w tym encyklopedie) w prawie wszystkich tematach. Do materiałów niesubskrybowanych, można wyświetlić jedynie spis treści i streszczenia rozdziałów, ale nie pełny tekst.

WoS Core Collection

Baza WoS Core Collection jest dostarczana przez firmę Thomson Reuters na platformie Web of Science. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. 

Licencja obejmuje indeksy cytowań:

Zdalny dostęp do e-zasobów

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH oraz FORMULARZE REJESTRACYJNE

POMOC
Jak poradzić sobie z problemem z przeglądaniem zawartości e-zasobów?

Objaśnienia oznaczeń:

baza dostępna dla zarejestrowanych użytkowników baza dostępna dla zarejestrowanych użytkowników
baza ogólnodostępna baza ogólnodostępna pod pewnymi warunkami
baza ogólnodostępna baza ogólnodostępna