Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

EndNote Web

W ramach licencji krajowej, poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są pracownikom i studentom Politechniki Białostockiej dodatkowe narzędzia: EndNote Web oraz Researcher ID.

Narzędzie EndNote Web służy do zarządzania bibliografią załącznikową. Program umożliwia m.in.:

  • przeszukiwanie i import przypisów z różnych baz danych i katalogów online
  • przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do utworzonych w tym programie własnych folderów (tworzenie własnych baz bibliograficznych)
  • automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej
  • dobór formatu opisu bibliograficznego
  • dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi zarejestrowanymi użytkownikami.

Dostęp do EndNote Web jest możliwy poprzez serwis zasobów elektronicznych

Praca w EndNote Web wymaga dodatkowej indywidualnej rejestracji.

W przypadku, gdy nie wyświetli się strona EndNote Web, należy odnowić sesję klikając w "establish a new session".