Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Co się stanie, jeśli nie oddam książek na czas?

Za nieterminowy zwrot naliczona zostanie opłata, zgodnie z Cennikiem opłat do Regulaminu  korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej. Dopóki zaległość nie zostanie uregulowana, konto biblioteczne będzie zablokowane i nie można będzie rezerwować ani wypożyczać kolejnych książek.
Opłatę można uregulować gotówką na miejscu w Wypożyczalni Ogólnej lub przelewem na konto bankowe Uczelni - informacje o numerze konta znajdują się na stronie www.