Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Czy student, który podpisał obiegówkę lub został skreślony z listy studentów może korzystać z biblioteki?

Tak, ale wyłącznie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczania książek na zewnątrz. Istnieje możliwość skanowania zbiorów, z poszanowaniem praw autorskich. Biblioteka udostępnia bezpłatnie samoobsługowe skanery (potrzebny pendrive).