Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Czy szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe?

Tak, dla studentów I roku studiów I stopnia. Szkolenie odbywa się na początku roku akademickiego i trwa 2 godziny.
Forma zajęć: wycieczka po budynku Biblioteki PB  oraz wykład z elementami warsztatów, podczas których studenci samodzielnie prowadzą wyszukiwanie piśmiennictwa naukowego.