Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Czy szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe?

Tak, dla studentów I roku studiów I stopnia. Szkolenie odbywa się na początku roku akademickiego i trwa 2 godziny.
Forma zajęć: wykład z elementami warsztatów, podczas których studenci samodzielnie prowadzą wyszukiwanie piśmiennictwa naukowego, wycieczka po budynku Biblioteki PB oraz e-learning.
Obecność na zajęciach, pozytywnie zaliczony e-kurs i rozwiązany test decyduje o zaliczeniu przedmiotu.