Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Dlaczego na moim koncie widnieje dużo wyższa kwota za nieterminowy zwrot niż podaje to regulamin?

Typ: 
strona PB
Polski

W regulaminie jest zapis:

Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych publikacji jest podstawą do pobrania opłaty w wysokości:

  • 0,20 zł za każdy dzień zwłoki (maksymalnie 20 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z magazynu lub z biblioteki specjalistycznej na okres 1 roku lub 2 miesięcy,
  • 3 zł za każdy dzień zwłoki (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na okres 7 dni,
  • 0,50 zł za każdą godzinę (maksymalnie 30 zł) za każdy egzemplarz wypożyczony z Czytelni Książek lub biblioteki specjalistycznej na 3 godziny lub na czas zamknięcia Biblioteki.

Dlaczego na moim koncie widnieje dużo wyższa kwota?

Sytuacja ta dotyczy czytelników, którzy stali się dłużnikami - przetrzymali książki przed 19 maja 2004 r. (data przejścia na nową wersję systemu bibliotecznego - Aleph500). Zawyżona kwota została przeniesiona ze starej wersji systemu. W Aleph300 nie było możliwości ustawienia maksymalnej wartości opłaty i zatrzymania dalszego naliczania. Mimo stale rosnącej wartości nigdy nie pobierano i nie pobiera się opłaty większej niż wskazana w regulaminie - strong>maksymalnie 20 zł za każdy przetrzymany egzemplarz.

Wszystkie transakcje dokonane w systemie (starym Aleph300 i nowym Aleph500) są odnotowane i wszelkie opłaty pobierane są zgodnie z zapisami Regulaminu Wypożyczalni Ogólnej.

W nowej wersji systemu ustawiona jest wartość maksymalna (powyżej której system zatrzymuje dalsze naliczanie), co zapewnia czytelnikowi rzeczywisty, nie budzący wątpliwości zapis dokonywanych transakcji.