Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Gdzie można dokonać wpłaty za nieterminowy zwrot książek?

Kategoria: 

Wpłaty za nieterminowy zwrot przyjmuje Wypożyczalnia Ogólna.

Alternatywnie można dokonać przelewu na konto Politechniki Białostockiej:
30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
z dopiskiem "Opłata za nieterminowy zwrot/zagubienie materiałów bibliotecznych, imię i nazwisko czytelnika".
Szczegóły na stronie www biblioteki.