Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Ile osób może ustawić się w kolejce do zamawianej książki?

Liczba osób, które mogą ustawić się w kolejkę zależy od liczby egzemplarzy przeznaczonych do wypożyczeń długoterminowych. Jedna osoba może ustawić się do jednego egzemplarza książki. Obowiązuje kolejność składania zamówień.