Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jak dokonać przedłużenia (prolongaty) terminu wypożyczenia?

Prolongaty dokonuje się online, z własnego konta bibliotecznego, przed upływem terminu zwrotu książki.
Przedłużenie terminu dotyczy tylko wypożyczeń długoterminowych. Można to zrobić pięciokrotnie, pod warunkiem, że danej pozycji nie zarezerwował inny czytelnik.