Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jak uzyskać dostęp do e-zasobów?

Zdalny dostęp do licencjonowanych baz danych można uzyskać po złożeniu wniosku w dowolnej placówce bibliotecznej PB.
Biblioteka zapewnia dostęp do cyfrowych zasobów informacji (e-czasopism, e-książek), z których można korzystać, nie wychodząc z domu. Proponujemy także korzystanie z baz danych udostępnianych w otwartym dostępie, np. BazTech, Agro, BazEkon.