Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jak uzyskać dostęp do e-zasobów?

Zdalny dostęp do licencjonowanych baz danych uzyskuje się automatycznie w momencie aktywacji konta bibliotecznego.
Biblioteka zapewnia dostęp do cyfrowych zasobów informacji (e-czasopism, e-książek), z których można korzystać, nie wychodząc z domu. Proponujemy także korzystanie z baz danych udostępnianych w otwartym dostępie, np. BazTech, Agro, BazEkon.