Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jak wypożyczyć książki na dłuższy czas?

Wyszukiwanie i zamawianie książek odbywa się zdalnie poprzez wyszukiwarkę naukową Primo. Dzięki temu systemowi można online sprawdzić dostępność książki. Przy każdej pozycji znajduje się informacja, czy daną publikację można wypożyczyć, przejrzeć w czytelni, czy przeczytać w wersji elektronicznej. Do zamówienia książki wymagane jest zalogowanie się do konta. Zamówienie jest ważne przez 4 dni robocze (16 dni w przypadku studentów studiów zaocznych), a niezrealizowane wraca do magazynu.
Student ma prawo korzystać przez dwa miesiące z książek z Wypożyczalni Ogólnej. Ma też możliwość przedłużenia online okresu wypożyczenia.