Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jaki numer należy wpisać w polu [Login]?

W polu [Login] należy wpisać:

  • numer kodu kreskowego (w przypadku elektronicznej legitymacji studenckiej),
    lub
  • numer karty bibliotecznej uzupełniony (bez spacji!) inicjałami imienia i nazwiska, np. 32867RS. Prosimy nie używać liter ze znakami diakrytycznymi ("ogonkami"), np. zamiast Ł należy wpisać L.