Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jeśli zapomnę, jakie książki wypożyczyłem?

Żaden problem - wystarczy zalogować się na swoje konto biblioteczne.
Ponadto,  system biblioteczny monitoruje zamówione i wypożyczone książki, wysyła e-maile z informacją o stanie zamówienia oraz o zbliżającym się lub przekroczonym terminie zwrotu. Pamiętaj, jeżeli zmienią się Twoje dane, powinieneś je zaktualizować! Dotyczy to także adresu e-mail.
Uwaga!
Biblioteka nie ma obowiązku powiadamiania czytelników o przetrzymanych książkach i nie odpowiada za kłopoty wynikłe z niedoręczenia korespondencji mailowej.