Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Kto może wypożyczać książki za kaucją?

Wypożyczenia za kaucją możliwe są w przypadku osób spoza Uczelni, wymienionych w Regulaminie korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Białostockiej, tj.:

  • emerytów i rencistów Uczelni,
  • osób nieformalnie związanych z Uczelnią, np. pracowników innych instytucji naukowych przebywający czasowo w Uczelni, doktorantów Uczelni, którzy nie są uczestnikami studiów doktoranckich, słuchaczy PB-BUD, stypendystów programu Odkrywcy Diamentów.