Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Ustawiłem się w kolejkę do wypożyczonej książki. Dzisiaj zauważyłem, że zamówienie zniknęło z mego konta. Dlaczego?

Składając zamówienie należy zwracać uwagę na „Okres ważności zamówienia”. Domyślny okres ważności zamówienia wynosi trzy miesiące. Po tym czasie wszystkie niezrealizowane zamówienia są automatycznie usuwane.
Proszę pamiętać o możliwości zmiany (skrócenia/wydłużenia) okresu ważności zamówienia.