Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Nowości Czytelni Książek

Analiza i prognozowanie szeregów czasowych : prakt...

Adam Zagdański, Artur Suchwałko, Wydawnictwo Naukowe PWN 2016

Symetria w fizyce materii

Jerzy Ginter, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2017

Optymalizacja decyzji logistycznych

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak, Difin 2016

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa : aspek...

Elżbieta Wrońska-Bukalska Red., Difin 2016

Stalowe słupy powłokowe

Sławomir Labocha, Jarosław Paluszyński, Łukasz Skotny, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Przekładnie zębate : zasady działania, obliczenia...

Antoni Skoć, Wydawnictwo WNT 2017

Projektowanie stalowych słupów linii elektroenerge...

Zbigniew Mendera, Leszek Szojda, Grzegorz Wandzik, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu : komentarz...

Lech Czarnecki Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Chemia materiałów opakowaniowych

Giorgia Caruso, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Uni...

Katarzyna Czerewacz-Filipowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2016

Metody analizy i modelowania nieliniowej dynamiki...

Romuald Mosdorf, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2016

Wybrane metody przybliżonego rozwiązywania zagadni...

Karol Aniserowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2017

Mosty wstęgowe

J. Biliszczuk, J. Bień, W. Barcik, P. Hawryszków, A. Tukendorf, K. Tukendorf, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2016

Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych

red. Rafał Janowicz; Jarosław Przewłócki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2016

Konstrukcje murowe : według Eurokodu 6 i norm zwią...

Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński; Adam Piekarczyk, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Gospodarka magazynowa

Barbara Galińska, Difin 2016