Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Chemia środowiska

Autor: 
Jeremi Naumczyk
Rok wydania: 
2017
Wydawnictwo: 
Wydaw. Naukowe PWN
Sygnatura: 
271876/271876
Wolny dostęp: 
54
Pokaż w katalogu: 

W trzech rozdziałach omówiono oddzielnie chemizm trzech elementów środowiska, tytułując je jako chemia litosfery, chemia hydrosfery i chemia atmosfery. Zagadnienia poświęcone zanieczyszczeniom antropogenicznym, emitowanym bezpośrednio do wszystkich elementów środowiska, poświęcono specjalny i najdłuższy rozdział. W publikacji znajdziemy informacje dotyczące m.in. mikroelementów, właściwości gleb, procesów chemicznych zachodzących w wodach powierzchniowych, skutków zanieczyszczenia atmosfery.