Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Kultura bezpieczeństwa żywności : istota i narzędzia pomiaru

Autor: 
Małgorzata Z. Wiśniewska
Rok wydania: 
2018
Wydawnictwo: 
CeDeWu
Sygnatura: 
273124
Wolny dostęp: 
663/664
Pokaż w katalogu: 

Czytelnik w książce zapozna się z podstawami definicyjnymi i założeniami ogólnej istoty bezpieczeństwa, a następnie bezpieczeństwa żywności oraz  ze zjawiskiem, dotąd słabo sygnalizowanym, jakim jest food crime, czyli przestępstwa wymierzone w żywność i łańcuch żywnościowy. Przedstawiona została problematyka klimatu i kultury bezpieczeństwa żywności, a także mało jeszcze znane i rozpoznane w łańcuchu żywnościowym - zjawisko kultury sprawiedliwego traktowania (just culture). Zaprezentowano czynniki oraz uwarunkowania sprzyjające tworzeniu kultury bezpieczeństwa żywności, a także narzędzia pozwalające określić, zmierzyć i ocenić dojrzałość poziomu kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji oraz wskazać na obszary wymagające doskonalenia.