Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Opakowania a środowisko : wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie

Autor: 
Hanna Żakowska
Rok wydania: 
2017
Wydawnictwo: 
Wydaw. Naukowe PWN
Sygnatura: 
272621/272621
Wolny dostęp: 
621.798
Pokaż w katalogu: 

W publikacji omówione zostały tematy związane z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań w całym cyklu ich życia. W szczególności uwzględniono terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE, zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań oraz praktyczne przykłady oceny cyklu życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych. Autorka prezentuje ponadto kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego i omawia zasady projektowania oraz oznakowywania opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska.