Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego i zagranicznego

Autor: 
Radosław Baran; Beata Marciniak; Teresa Taranko
Rok wydania: 
2017
Wydawnictwo: 
Oficyna Wydawnicza SGH
Sygnatura: 
271623/271623
Wolny dostęp: 
366
Pokaż w katalogu: 

Przedmiotem monografii jest problematyka postaw konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego oraz zagranicznego. Praca obejmuje dziewięć rozdziałów, w których omówiono m.in. teoretyczne zagadnienia dotyczące marek oraz postaw konsumentów wobec nich, opis przeprowadzonego badania statutowego w tej dziedzinie przy wykorzystaniu techniki ankietowej oraz wnioski z przeprowadzonych badań.