Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Poszerzanie mostów

Autor: 
Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak
Rok wydania: 
2017
Wydawnictwo: 
Wydaw. Naukowe PWN
Sygnatura: 
272494/272494
Wolny dostęp: 
624.2/.8
Pokaż w katalogu: 

Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym, społecznym i estetycznym. Jeden z rozdziałów poświęcony został analizie i badaniom poprzedzającym poszerzanie mostów.  Przedstawiono też normatywne zasady i obliczenia podczas projektowania tego typu obiektów. W odrębnym rozdziale omówiono poszerzanie mostów zabytkowych. Nie zabrakło też przykładów poszerzania mostów współczesnych.