Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Praktyka strategii firmy : jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość

Autor: 
Krzysztof Obłój
Rok wydania: 
2017
Wydawnictwo: 
Poltext
Sygnatura: 
271867/271867
Wolny dostęp: 
658.1/.5:005.21
Pokaż w katalogu: 

Książka stanowi kompendium wiedzy z obszaru niezwykle ważnego dla każdego menedżera, czyli strategii firmy. Pierwsza część odpowiada na pytanie czy strategia jest przedsiębiorstwu potrzebna. Druga oscyluje wokół czasu i decyzji strategicznych, pokazując jak wykorzystać przeszłość, zarządzać teraźniejszością i tworzyć przyszłość. W tym sensie połączenie nowości i tradycji strategii koncentruje uwagę na wspólnej rzeczywistości zarządzania, której osiami są czas i przestrzeń.