Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Studium bezprądowego metalizowania materiałów polimerowych : miedziowanie polilaktydu

Autor: 
Krzysztof Moraczewski
Rok wydania: 
2017
Wydawnictwo: 
Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Sygnatura: 
271708/271708
Wolny dostęp: 
621.793/.795
Pokaż w katalogu: 

Monografia dotyczy bardzo ważnego problemu zastosowania nowych technik do metalizowania powierzchni tworzyw polimerowych. Przedstawiono i opisano w niej najczęściej stosowane metody przygotowania powierzchni materiałów polimerowych do procesu bezprądowego metalizowania, do których zaliczyć można modyfikowanie: chemiczne, wyładowaniami koronowymi, plazmowe oraz laserowe. Omówiono też wyniki badań eksperymentalnych dotyczących bezprądowego miedziowania polilaktydu.