Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Współczesna polityka transportowa

Autor: 
Włodzimierz Rydzkowski Red.; Ryszard Rolbiecki; Barbara Pawłowska i in.
Rok wydania: 
2017
Wydawnictwo: 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Sygnatura: 
271920/271920
Wolny dostęp: 
656
Pokaż w katalogu: 

Publikacja stanowi kompendium aktualnej wiedzy o współczesnej polityce transportowej oraz porządkuje w przejrzysty sposób podstawowe kategorie i zagadnienia z nią związane. Książka podzielona została na 12 rozdziałów, które można umownie podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy teoretycznych zagadnień i założeń współczesnej europejskiej polityki transportowej, celów, metod i narzędzi oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju transportu, znaczenia korytarzy transportowych w realizacji celów polityki transportowej. W części drugiej poruszone zostały problemy europejskiej i krajowej polityki transportowej w wybranych gałęziach i rodzajach transportu (kolejowego, drogowego, lotniczego, portów morskich, wodnego śródlądowego) oraz logistyce.