Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Nowości Czytelni Książek

Logistyczna obsługa klienta : metody ilościowe

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak, Wydaw. Naukowe PWN 2018

BIM w praktyce : standardy, wdrożenie, case study

Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Programowanie robotów przemysłowych

Jarosław Panasiuk, Wojciech Kaczmarek, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energety...

Krzysztof Kasperkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018

Praktyka strategii firmy : jak zarządzać przeszłoś...

Krzysztof Obłój, Poltext 2017

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Z.3,...

Michał Knauff, Bartosz Grzeszykowski, Agnieszka Golubińska, Wydaw. Naukowe PWN 2018

Rynek biur podróży w Polsce

Dorota Ostrowska, Anna Lipska, Justyna Witkowska, CeDeWu 2018

Opakowania a środowisko : wymagania, standardy, pr...

Hanna Żakowska, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Poszerzanie mostów

Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Chemia środowiska

Jeremi Naumczyk, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Wstęp do informatyki

Rafał Kawa, Jacek Lembas, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Współczesna polityka transportowa

Włodzimierz Rydzkowski Red.; Ryszard Rolbiecki; Barbara Pawłowska i in., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2017

Transport intermodalny : projektowanie terminali p...

Marianna Jacyna; Dariusz Pyza; Roland Jachimowski, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Studium bezprądowego metalizowania materiałów poli...

Krzysztof Moraczewski, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2017

Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polski...

Radosław Baran; Beata Marciniak; Teresa Taranko, Oficyna Wydawnicza SGH 2017

Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opie...

Elżbieta D. Niezabitowska, Anna Szewczenko, Iwona Benek, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2017