Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Nowości Czytelni Książek

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Z.3,...

Michał Knauff, Bartosz Grzeszykowski, Agnieszka Golubińska, Wydaw. Naukowe PWN 2018

Rynek biur podróży w Polsce

Dorota Ostrowska, Anna Lipska, Justyna Witkowska, CeDeWu 2018

Opakowania a środowisko : wymagania, standardy, pr...

Hanna Żakowska, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Poszerzanie mostów

Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Chemia środowiska

Jeremi Naumczyk, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Wstęp do informatyki

Rafał Kawa, Jacek Lembas, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Współczesna polityka transportowa

Włodzimierz Rydzkowski Red.; Ryszard Rolbiecki; Barbara Pawłowska i in., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2017

Transport intermodalny : projektowanie terminali p...

Marianna Jacyna; Dariusz Pyza; Roland Jachimowski, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Studium bezprądowego metalizowania materiałów poli...

Krzysztof Moraczewski, Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2017

Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polski...

Radosław Baran; Beata Marciniak; Teresa Taranko, Oficyna Wydawnicza SGH 2017

Potrzeby osób starszych w obiektach z funkcją opie...

Elżbieta D. Niezabitowska, Anna Szewczenko, Iwona Benek, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2017

Turystyka muzealna

Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2017

Narzędzia programowania mikrokontrolerów

Jerzy Jakubiec; Beata Krupanek; Ryszard Bogacz, Wydaw. Politechniki Śląskiej 2017

Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia nisk...

Maciej Dzikuć, Difin 2017

Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego

Agnieszka Sopińska Red.; Piotr Wachowiak Red., Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa 2017

Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim...

Anna Lipka Red.; Małgorzata Król Red.; Justyna Dudek; Anna Grolik; Alicja..., CeDeWu 2017