Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Nowości Czytelni Książek

Problemy planowania przestrzennego. T.1, Podlaskie...

Piotr Banaszuk Red.; Jerzy Tokajuk Red i inni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2017

Techniczna mechanika płynów

Roman Zarzycki, Jarzy Prywer, PWN 2017

O architekturze na styku obszaru zurbanizowanego i...

Jan Kubec, Wydaw. Politechniki Śląskiej 2017

Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja...

Wojciech Budzyński, Poltext 2017

Naturalne metody stabilizacji osadów ściekowych z...

Dariusz Boruszko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2017

Wpływ wybranych metod podczyszczania odcieków ze s...

Izabela Anna Tałałaj, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2017

Podstawy maszynoznawstwa

Witold Biały, Wydaw. WNT, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Praktyka zarządzania : najsłynniejsza książka o za...

Peter Ferdinand Drucker, Wydaw. MT Biznes 2017

Geozagrożenia

Włodzimierz Mizerski, Marek Graniczny, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Java Persistence : programowanie aplikacji bazodan...

Christian Bauer Gavin King, Gary Gregory, Helion 2017

Prezentacje naukowe : praktyczny poradnik dla stud...

Piotr Wasylczyk, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Parki i ogrody terapeutyczne

Monika Trojanowska, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Gospodarka nieruchomościami w zadaniach z elementa...

Joanna Cymerman, Ryszard Cymerman, Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej 2017

O kolorze w architekturze

Krzysztof Ludwin, Wydaw. Politechniki Krakowskiej 2017

Kopuły drewniane

Barbara Misztal, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Budownictwo ogólne : podstawy projektowania i obli...

Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne 2017