Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Nowości Czytelni Książek

Turystyka muzealna

Izabela Wyszowska, Tadeusz Jędrysiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2017

Narzędzia programowania mikrokontrolerów

Jerzy Jakubiec; Beata Krupanek; Ryszard Bogacz, Wydaw. Politechniki Śląskiej 2017

Ekonomiczne i społeczne czynniki ograniczenia nisk...

Maciej Dzikuć, Difin 2017

Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego

Agnieszka Sopińska Red.; Piotr Wachowiak Red., Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa 2017

Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim...

Anna Lipka Red.; Małgorzata Król Red.; Justyna Dudek; Anna Grolik; Alicja..., CeDeWu 2017

Geologia historyczna

Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski, Wydaw. Naukowe PWN 2017

Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska, CeDeWu 2017

Rozwój obszarów wiejskich

Jerzy Bański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2017

Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszan...

Piotr Radziszewski; Michał Sarnowski; Jan Król i inni, Wydaw. Komunikacji i Łączności 2017

Trzynaście wykładów z logistyki

Krzysztof Ficoń, BEL Studio 2017

Projektowanie krajobrazu miasta

Jeremi T Królikowski Red.; Kinga Rybak-Niedziółka Red.; Ewa A Rykała Red., Wydaw. SGGW 2017

Analiza jakości powietrza w wybranych pomieszczeni...

Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk Red., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2017

Problemy planowania przestrzennego. T.1, Podlaskie...

Piotr Banaszuk Red.; Jerzy Tokajuk Red i inni, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2017

Techniczna mechanika płynów

Roman Zarzycki, Jarzy Prywer, PWN 2017

O architekturze na styku obszaru zurbanizowanego i...

Jan Kubec, Wydaw. Politechniki Śląskiej 2017

Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja...

Wojciech Budzyński, Poltext 2017