Wybór języka strony

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
Agnieszka Aleksiejuk 85 746 9322 a.aleksiejuk@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych
mgr Aneta Bieńkowska, p.o. Kierownik 85 746 9885 a.bienkowska@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr Katarzyna Joanna Cichoń 85 746 9330 k.cichon@pb.edu.pl Sekretariat
mgr Joanna Cyuńczyk 85 746 9319 j.cyunczyk@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Maria Czyżewska 85 746 9331 m.czyzewska@pb.edu.pl Dyrektor
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska, Kierownik 85 746 9332 k.dabrowska@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Anna Figarska, Kierownik 85 746 9327 a.figarska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
mgr Anna Gogiel-Kuźmicka 85 746 9329 a.gogiel@pb.edu.pl Zastępca dyrektora
mgr Alina Goworko 85 746 9321 a.goworko@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
Katarzyna Herman 85 746 9326 k.herman@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Magazyn
mgr inż. Agnieszka Jancewicz, Kierownik 85 746 9319 a.jancewicz@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
Marta Januszewska 85 746 9322 m.januszewska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych
mgr Iwona Jurewicz-Citko 85 746 9332 i.citko@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr inż. Radosław Kapica 85 746 9328 r.kapica@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Joanna Kardasz 85 746 9323 j.kardasz@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Elżbieta Kierejczuk, Kierownik 85 746 9321 e.kierejczuk@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Marzena Konczerewicz 85 746 9332 m.konczerewicz@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Joanna Koroniecka 85 746 9328 j.koroniecka@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
Agnieszka Kosińska 85 746 9326 a.kosinska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Magazyn
mgr Elżbieta Kuprel 85 746 9321 e.kuprel@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
Joanna Leszczyńska 85 746 9325 j.leszczynska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr Elżbieta Mickiewicz 85 746 9319 e.mickiewicz@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Paulina Mironiuk-Leśnik 85 746 9325 p.mironiuk@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
inż. Dominika Misiewicz 85 746 9325 d.misiewicz@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr inż. Elżbieta Oblacewicz 85 746 9321 e.oblacewicz@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Justyna Paszko, Kierownik 85 746 9328 j.paszko@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Aneta Puchalska 85 746 9323 aneta.puchalska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Joanna Putko 85 746 9885 j.putko@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Inżynierii Zarządzania
mgr inż. Iwona Roszkowska 85 746 9319 i.roszkowska@pb.edu.pl Oddział Opracowania Zbiorów
mgr Katarzyna Rutkowska 85 746 9906 k.rutkowska@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Architektury
mgr Katarzyna Sapiołka 85 746 9322 k.sapiolka@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Czasopism i Zbiorów Specjalnych
mgr Anna Sidorczuk, p.o. Kierownik 85 746 9906 a.sidorczuk@pb.edu.pl Biblioteka Wydziału Architektury
mgr inż. Anna Śliwko 85 746 9325 anna.sliwko@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
Wioleta Szkiłądź 85 746 9321 w.szkiladz@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr inż. Magdalena Szorc 85 746 9328 m.szorc@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
mgr Katarzyna Sztabkowska 85 746 9320 k.sztabkowska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Katarzyna Wądołkowska 85 746 9325 k.wadolkowska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
Artur Wołejszo 85 746 9323 a.wolejszo@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Anna Wykowska 85 746 9325 a.wykowska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Książek
mgr Ewa Zwierzyńska 85 746 9332 e.zwierzynska@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów