Języki

  • Switch to English
  • Przełącz na polski

Rozmiar tekstu

  • Powiększ
  • Pomniejsz
  • Zwykły

Current Size: 100%

Styl strony

Obecny styl: Standardowe

Jesteś tutaj

Nazwisko na literę:
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O | P | R | S | W | Z
Nazwisko Telefon E-mail Dział
mgr Joanna Kardasz 85 746 9323 j.kardasz@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Wypożyczalnia Ogólna
mgr Elżbieta Kierejczuk, Kierownik 85 746 9321 e.kierejczuk@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej
mgr Marzena Konczerewicz 85 746 9332 m.konczerewicz@pb.edu.pl Oddział Gromadzenia Zbiorów
mgr Kamila Koroniecka 85 746 9322 k.koroniecka@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Czytelnia Norm i Zbiorów Specjalnych
mgr Joanna Koroniecka 85 746 9328 j.koroniecka@pb.edu.pl Biblioteczne Centrum Informatyczne
Agnieszka Kosińska 85 746 9326 a.kosinska@pb.edu.pl Oddział Udostępniania Zbiorów
- Magazyn
dr Bożena Koszel-Pleskaczuk 85 746 9136 b.koszel@pb.edu.pl Archiwum Uczelniane i Centrum Historii PB
mgr Elżbieta Kuprel 85 746 9321 e.kuprel@pb.edu.pl Oddział Informacji Naukowej